Datum: 


Weekbericht van 21 februari 2018

Agenda
21 febr Toneel klas 5
26 feb-4 mrt Voorjaarsvakantie
8 maart Ouderavond klas 6Y en 6Z
10 maart NL Doet
20 maart Vergadering MR
21 maart Toneel klas 2
23 maart Palmpasen
23 maart Muziekavond, 19.00 uur
29 maart Paasviering
29 maart Ouderavond klas 4
30 mrt-2 april Goede Vrijdag/Tweede Paasdag, kinderen vrij
21 april Lentemarkt 10.30 -14.00 uur

Opnieuw de wijk
Buurtbewoners zijn boos: Zij geven aan: "Ouders rijden over de perken, zetten hun auto op de stoep, op het gras waardoor het grasveld een modderpoeltje wordt, op plekken waar dat niet mag. Het is een onveilige situatie rondom de breng- en haalmomenten. Hoe vriendelijk we het ook vragen, we krijgen een grote mond of onbegrip terug. Ook is het tijdens activiteiten 's avonds bar en boos. Als we 's avonds thuiskomen kunnen we regelmatig de auto niet kwijt in de buurt van ons huis. En dat is alleen als er op de Zonnewende wat te doen is”.
Wij gaan de wijkagent vragen vaker te controleren en bekeuringen uit te delen. Heel spijtig dat we tot deze oplossing moeten komen. Maar na een jaar is het probleem nog niet opgelost terwijl er toch genoeg plekken zijn buiten de wijk op korte loopafstand.
Ceciel Wolfkamp, directeur

NL doet
Zaterdag 10 maart is de NL doet dag. Zoals al eerder vermeld doen wij mee als school. Er zijn verschillende klussen op het plein te doen.
Wie wil er deze dag mee helpen? Het is van 10.00 -14.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Misschien wil iemand wat lekkers bakken?
Graag opgave via administratie@vrijeschoolzutphen.nl zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen bij de lunch.

Bolletjes
Wie thuis een potje met inmiddels uitgebloeide blauwe druifjes, narcissen en andere bolgewassen heeft staan en van plan is om de bolletjes weg te gooien, mag ze afgeven aan een leerling uit klas. We zijn namelijk van plan om ze opnieuw te planten, rondom de school.
Daar waar we vorig schooljaar het bijenlint zaaiden, kunnen ook nog een heleboel bolletjes de grond in.
In klas 1/2 staat een kist klaar waar alles in mag. Zodra het blad helemaal is afgestorven zullen we ze een goede plek geven.
We zien het al helemaal voor ons: kleurige krokussen, hyacinten, narcissen, tulpen, blauwe druifjes en sneeuwklokjes die je volgend jaar door de laatste winterweken heen helpen!
Namens klas 1/2,
Angela Machiel

Bericht van de MR
Arthur Aalsma heeft begin 2018 het MR voorzitterschap doorgegeven aan Matthijs Hofman. We bedanken Arthur van harte, hij heeft zich jarenlang ingezet en veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Zonnewende. We verwelkomen Matthijs en zien uit naar een goede samenwerking.
Tijdens onze eerste vergadering van 2018 heeft Arne Bouma ons bezocht om aan te geven dat hij graag de communicatie over de ouderbijdrage helpt verbeteren. Daar zijn we erg blij mee! Als MR kunnen we veel hulp van andere ouders gebruiken. Als je zelf ideeën hebt over hoe jij kunt helpen de school te verbeteren, op welk gebied dan ook, dan horen we graag van je!
Daarnaast hebben we gesproken over de procedure omtrent de vervanging van Lizzy Plaschek als bestuurder en de rol die de Zonnewende en de Berkel als PO onderdeel van VSNON zich daarin kunnen toe-eigenen.
Als MR hebben we de speerpunten Kwaliteitsborging, Ouderbetrokkenheid en Financiële betrokkenheid.
Als altijd geldt: de MR kan jullie hulp goed gebruiken! Mocht je ideeën hebben over hoe zaken beter kunnen en over hoe jij kunt helpen, hoe klein ook, dan horen we dat graag! Voel je vrij om contact op te nemen, de MR is er juist ook voor ouders.
De eerstvolgende MR vergadering is op 20 maart.
Voorafgaand aan elke MR vergadering is er een inloop-uurtje voor ouders. Het enige dat we vragen is dat je even een mailtje naar mr@mr-zonnewende.nl stuurt als je van plan bent te komen.
Maarten Wolzak

Verkiezingen OPR
Onze school is voor "passend onderwijs"" aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel / Berkel. Deze organisatie kent een ondersteuningsplanraad. Onze school kan weer kandidaten aandragen voor deze raad. Zie deze brief.
Ed Vervloet, voorzitter GMR

Ouderbijdragen
Van de 211 gezinnen hebben nu 167 ouders het ouderbijdrageformulier ingeleverd.
Voor de volledigheid van de administratie ontvang ik graag van alle ouders het ouderbijdrageformulier.
Ouders die 30 januari een mail betreffende de ouderbijdrage hebben ontvangen hebben nog niet allemaal gereageerd.
Bij deze nogmaals de oproep het formulier in te leveren, ook van ouders die al een storting hebben gedaan. Het ouderbijdrageformulier en de bijbehorende brieven zijn af te halen bij de administratie.
Anja Mostert, administratie

Recente foto's