Hier, op deze plaats
waar weide en water
licht, lucht en zonnewarmte
ons omringen
vloeien twee stromen tezamen:
de IJssel en de Zwaan
die gevend en nemend
vragend en schenkend
eén willen worden,
verbinding willen scheppen tussen mensen,
open willen staan voor de Tijdgeest.

Nu, in deze tijd,
worden moedige kinderzielen
aan ons toevertrouwd
door de engelen boven ons
door de ouders om ons.

Mogen wij allen, jong en oud
in dit gebouw de mogelijkheid vinden
om in vreugde en veiligheid te groeien
zodat wij kunnen ontvouwen
het levensplan
van wie wij werkelijk willen worden,
de mensheidsontwikkeling dienend

Vrije School de Zonnewende is ontstaan uit het samengaan van de basisscholen De IJssel en De Zwaan in Zutphen. Ons onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen. Kernvragen van elk mens: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, vind je elke dag terug in ons onderwijs.

Onze kleuterklassen zijn de komende jaren vol. Alleen kinderen die na 1 oktober 2020 geboren zijn,
kunnen geplaatst worden. Voor de overige kinderen hanteren we een wachtlijst
> lees meer...

Recente foto's