Over onze organisatie

Werkwijze van de school en het team
In onze school leert iedereen: leerling, leerkracht, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel. We vinden de ontwikkeling van kind èn medewerker belangrijk. Als wijzelf in ontwikkeling blijven kunnen wij de kinderen enthousiasmeren om te leren. Het is onze missie ruimte te creëren voor het lerende individu in de sociale context van de school.

Het team vindt het bij de ontwikkeling van de leerlingen belangrijk dat de ons omringende wereld verkend wordt, op zo’n manier dat het kind de wereld en zichzelf leert kennen. Dat doet de leerling als individu, met de klas als wezenlijke sociale factor voor een gezonde individuele ontwikkeling.

Verder vinden we het belangrijk de leerlingen in beweging te brengen en te houden. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Kleuters leren goed in hun actieve spel, een klassieke lessituatie is nog overbodig. En als die klassieke leersituatie aan de orde is, na de kleuterjaren, dan wordt in de beweging vaak de aanleiding gezocht te gaan leren. We willen de leerlingen uitdagen actief te zijn, want leren doe je met hoofd, hart en handen.

De komende jaren wil het team meer manieren vinden om het kind aan te sporen zelf te ontdekken, ervaren en oplossingen te vinden. De leerkracht draagt aan, stuurt niet en laat het initiatief bij de leerling. Daarbij legt het team de manieren waarop ze dit begeleidt, welke didactische instrumenten ze gebruikt, nauwkeurig vast in het leerplan.

Samen leren, ruimte voor het individu in een sociale context en de ontwikkeling zorgvuldig vastleggen. Dat is in een notendop de cyclus waarin gewerkt wordt aan kwaliteit.
Meer over onze missie leest u in ons leerplan.

Personeel
Op onze school werkt een enthousiast team met een mix zowel van jonge collega's als collega's met meer ervaring. Klik hier voor de samenstelling van het team.

> Naar korte versie tekst...

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis