Praktische zaken

Schooltijden

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Kleuters 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45
oudsten tot 14.45
8.30-12.45
Klas 1 en 2 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-12.30
Klas 3 t/m 6 8.30-14.45 8.30-14.45 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-14.45

 

Schoolbegin
Elke morgen zijn in ieder geval vanaf 8.20 enkele leerkrachten op het plein om de leerlingen op te vangen. We verwachten dat de leerling die op school aankomt, op het plein blijft.

Om 8.30 gaan de deuren van de kleuterklassen open. De kleuters mogen met hun ouders naar binnen. Wij willen u vragen zoveel mogelijk aan de tijden vast te houden. Kleuters die al vroeg zijn moeten lang wachten voordat de juffen kunnen beginnen. We willen u tevens vragen niet te lang te blijven staan in de kleuterklas. Om 8.45 gaan de deuren dicht en start de kleuterjuf met het ochtendspel. 

Om 8.25 wordt de schoolbel geluid voor de kinderen van klas 1 t/m 6. De kinderen verzamelen zich in rijen op het plein. Zij worden door hun juffen opgehaald. Ouders gaan niet mee naar binnen (behalve als zij een taak als leesouder of luizenpluizer o.i.d. hebben). Dit om de rust in de school zoveel mogelijk te bewaren en om de kinderen op te voeden tot zelfstandigheid.

Het is belangrijk om op tijd te zijn!

In de kleuterklassen en in de eerste klas worden kinderen warm ontvangen onafhankelijk van het wel of niet te laat komen. Als kleuters of eerste klassers vaker te laat komen of als een kleuter herhaaldelijk te laat wordt opgehaald zal de kleuterjuf/eerste klas leerkracht dit bespreken met de ouders.
In de klassen klas 2 ,3 en 4 worden kinderen warm ontvangen ook wanneer zij laat komen, maar hen wordt tevens gevraagd waarom ze te laat waren.
In de hoogste klassen (klas 5 en 6) wordt meer zelfverantwoordelijkheid van het kind verwacht. Er wordt het kind duidelijk gemaakt dat het te laat is en de vraag wordt gesteld waarom het te laat is. Toch wordt ook in deze klassen het kind vriendelijk ontvangen.
Het team van de Zonnewende acht de ouders verantwoordelijk voor het te laat komen van hun kind. Als het te laten komen vaak voorkomt neemt de leerkracht contact op met de ouders. De leerkracht maakt in dat geval samen met de ouders een plan om te voorkomen dat het kind in de toekomst te laat blijft komen. De ouders blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.
Wanneer het te laat komen blijft voor komen ook na het maken van een plan, stelt de leerkracht de directeur op de hoogte. De directeur heeft in dat geval een gesprek met de ouders.
Twee á drie keer per jaar wordt er door de directeur een bericht in het weekbericht geplaatst om alle ouders er weer even op attenderen en dat de kinderen op tijd op school moeten komen en op tijd opgehaald dienen te worden.

Verzuim en afmelding
Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan moet u dit vóór 8.30 uur telefonisch melden. Dat kan ook via het antwoordapparaat. Vrije dagen buiten de vastgestelde vakanties moet u minimaal 14 dagen van tevoren aanvragen bij de schoolleiding. Bij de leerkracht of de administratie kan hiervoor een formulier worden opgehaald.

Voor extra verlof wegens vakantie (maximaal twee weken) moet een daarvoor bestemd formulier worden ingevuld. Dit verlof kan alleen worden aangevraagd als uw werkgever u verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. Uw aanvraag voor extra verlof moet, met een werkgeversverklaring, ten minste één maand vóór uw vakantie worden ingediend. Uw aanvraag wordt zo nodig voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zutphen.

Als ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Verzuim van drie achtereenvolgende dagen of verzuim van meer dan 1/8 deel van de lestijd gedurende een periode van vier weken moet altijd gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis