Visie en kernwaarden

Onze school is een vrije school voor kleuter- en basisonderwijs. Dit betekent dat antroposofie een belangrijk onderdeel is van onze identiteit. Een ander belangrijk onderdeel van onze identiteit wordt zichtbaar in onze manier van samenwerken. Steeds zijn we op zoek naar ruimte voor het individu in de sociale context van de school. Ruimte voor jezelf, respect voor de ruimte van een ander, dat zijn de kernkwaliteiten die we onze leerlingen graag meegeven.

De school wil binnen haar mogelijkheden samen met directeur, leerkrachten, leerlingen en hun ouders duurzaamheid tot een kernpunt binnen de school te maken. We willen daarmee vanuit de traditionele waarden van de vrijeschool een verbinding maken naar een gezonde toekomst, voor ons allen en dus voor een gezonde planeet. Daarmee streven we dus een moderne, toekomstbestendige invulling van de antroposofie na.

De pedagogische missie van de vrijeschool is gestoeld op de gedachtegang en het mensbeeld van Rudolf Steiner. Binnen ons onderwijs wordt gebruik gemaakt van leerstof als ontwikkeling stof die zich richt op het aanspreken van de totale leerling (hoofd, hart en handen) in de verschillende leeftijdsfasen.

Onze slogan is: “Worden wie je bent”. Wij zoeken naar het wezen van ieder individu. Elk kind kan zich ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden. Elk kind is een belofte.

Lees verder over onze pedagogische kernwaarden...

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis