Zo leer je kinderen lezen en spellen

Goed lezen en spellen is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het onderwijs en speelt een belangrijke rol bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. In de kleuterklas wordt spelenderwijs aan beginnende geletterdheid gewerkt. Het fundament voor het technisch lees- en spellingonderwijs wordt gelegd in de eerste klas. Sinds enkele jaren maken de Zutphense Vrijescholen hiervoor gebruik van de methodiek “Zo leren kinderen lezen en spellen” die ontwikkeld is door José Schraven. Deze methodiek geeft de kinderen veel houvast bij het onthouden en leren toepassen van de spellingregels, en bij het leren lezen. Omdat het een methodiek is en geen methode houdt de leerkracht veel ruimte voor het op een eigen manier vormgeven van het lees- en spellingonderwijs.

In iedere klas komt een aantal spellingcategorieën aan bod. Deze staan op de categoriekaarten, waarbij de categorieën van voorgaande jaren klein en de categorieën van het huidige jaar groot staan afgebeeld met een picto.
Zie voorbeeld: categoriekaart klas 2.

Een belangrijke categorie is categorie 10. De kinderen leren dan waarom ‘hanen’ met één A en ‘kippen’ met dubbel P wordt geschreven, en waarom voor ‘kuikens’ en ‘kwartels’ geldt: “ik schrijf het woord zoals ik het hoor”. Voor deze categorie is er ook een apart schema. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de EI- en AU-plaat. Al deze overzichten, die bij de leerkracht of RT-er zijn op te vragen, geven het kind (visuele) ondersteuning. Door daarbij de vaste regels steeds weer te verwoorden en door er gebaren bij te maken, kunnen ook het auditief en motorisch ingestelde kind de lesstof makkelijker eigen maken.

Onlangs heeft José Schraven de methodiek enigszins aangepast. Op De Zonnewende is ervoor gekozen deze verandering van onderaf in te voeren. Klas 1, 2 en 3 krijgen nu les volgens de laatste methodiek. De hogere klassen houden vast aan de spellingregels die zij in de lagere klassen aangeboden hebben gekregen.

 

Recente foto's

Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen Telefoon: 0575-516380 E-mail
maak kennis