Belangrijke adressen

Adresgegevens bestuur en bovenschools management

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland
postbus 4086, 7200 AB Zutphen
bezoekadres: Dreef 4B te Zutphen
0575 - 533860
bestuurskantoor@vsnon.nl
website: www.vsnon.nl
Bestuurder: Koos van Riezen

Scholen die onder deze stichting vallen

Vrije School De Zonnewende
Primair onderwijs
Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen
0575-516380
administratie@vrijeschoolzutphen.nl
www.vrijeschooldezonnewende.nl
Directeur: Myra Giesen

Vrije School de Berkel
Primair onderwijs
Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen
0575 - 524011
directie@vrijeschooldeberkel.nl
www.vrijeschooldeberkel.nl
Directeur: Roos Paashuis

Vrije school Zutphen
Voortgezet onderwijs
Weerdslag 14a, 7206 BR Zutphen
0575 - 538720
administratie@vszutphen.nl
www.vszutphen.nl
Rector: Rob van den Dool

Parcival College Voortgezet onderwijs
Merwedestraat 45, 9725 KA Groningen
050 - 5254384
administratie@parcivalcollege.nl
www.parcivalcollege.nl
Rector: Ton Wijnbergen

Overige adressen

Stichting De Morgenster
Peutergroep/ dreumesgroep/ kinderdagverblijf
Tengnagelshoek 9, 7201 NE Zutphen
0575 - 541617
info@morgensterzutphen.nl
www.morgensterzutphen.nl

De Morgenzon
Valckstraat 30
7203 GC Zutphen
Locatie Zonnewende | Morgenster Zutphen

BSO Bolderburen
info@bso-bolderburen.nl
www.bso-bolderburen.nl

Locatie de Berkel
Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen
06 - 18467033  

Locatie de Zonnewende
Valckstraat 32, 7203 GC Zutphen
06 - 83200232
  
Vereniging van vrijescholen
Diederichslaan 25, 3971 PA  Driebergen
0343 - 536060
vereniging@vrijescholen.nl
www.vrijescholen.nl

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst
Redactie en vereniging
Molenvliet 442, 3076 CM Rotterdam
tel.: 010 8425805
info@vrijeopvoedkunst.nl
www.vrijeopvoedkunst.nl

BVS Schooladvies
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
tel. 030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl
www.bvs-schooladvies.nl

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
mw. mr. D.H.C Danen-Peeters
Ambtelijk secretaris
tel.: 070 – 3315244