Identiteit van de vrijeschool

Onze school is een vrijeschool voor kleuter- en basisonderwijs.

De bron van de vrijescholen ligt in het gedachtengoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn pedagogische en didacti­sche aanwijzingen beslaan een breedspectrum van het basis- en voortgezet onderwijs. Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de hedendaagse vrijescholen laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen.

Onze slogan is: “Worden wie je bent”. Wij zoeken naar het wezen van ieder individu. Elk kind kan zich ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden. Elk kind is een belofte.

De school maakt binnen haar mogelijkheden samen met directeur, leerkrachten, leerlingen en hun ouders duurzaamheid tot een kernpunt binnen de school. We willen daarmee vanuit de traditionele waarden van de vrijeschool een verbinding maken naar een gezonde toekomst, voor ons allen en dus voor een gezonde planeet. Daarmee streven we dus een moderne, toekomstbestendige invulling van de antroposofie na.