Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs heeft wederom voor onze school het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit arrangement is in principe geldig voor een jaar. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse. Hierbij kijkt de inspectie o.a. naar het schoolplan, schoolgids, beleidsplannen, de tussentijdse toetsen en de eindtoets.
Wij zijn hier uiteraard erg blij mee.

U vindt het rapport van de inspectie op deze pagina
 

Recente foto's