School & regels

Gewenst gedrag

Wij verwachten dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer in de school. Of het nu een lokaal is, de gang, het plein: we geven elkaar de ruimte om te werken en  te  spelen.  In  dat  perspectief is het ook  belangrijk  dat  iedereen de school opgeruimd, schoon en mooi houdt. De praktische schoolregels laten zich als volgt samenvatten:
In een sfeer van respect wordt geluisterd naar elkaar. We houden ons aan gemaakte afspraken. Materialen worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn. Kinderen tonen respect voor elkaar, de leerkrachten en het materiaal. Dit uit zich in beleefdheid naar de  leerkrachten  c.q alle volwassenen die in  de  school  aanwezig zijn, bijv. handwerkmoeders, conciërge enz.
De kinderen spreken iedere medewerker aan met meester of juf. Schelden, schoppen, slaan of elke andere vorm van geweld wordt niet getolereerd.

Zie ons beleid Ontwikkelen Gewenst gedrag en het Veiligheidsplan onder Documenten.

Omgangregels voor volwassenen

 • Wij hebben respect voor elkaar en onze omgeving
 • Wij hebben een positieve houding naar elkaar
 • Wij zijn eerlijk naar elkaar
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid en helpen elkaar
 • We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen
 • Wij houden ons aan de afspraken en regels

Omgangregels voor volwassenen en kinderen

 • Ik noem je bij je eigen naam.
 • Ik zorg dat jij je prettig en veilig bij mij voelt.
 • Ik luister en laat de ander uitspreken.
 • Ik doe niemand pijn en verdriet.
 • Ik ben niet brutaal en vloek niet.
 • Ik sluit niemand buiten.
 • Ik verzorg het materiaal van mij zelf en van de ander.
 • Ik help de klas, de school en het plein schoon te houden.
 • Ik houd mij aan afspraken.

Nakijken van oefenwerk

Wanneer ouders oefenboekjes van de kinderen bekijken zullen zij zien dat niet alles nauwkeurig is nagekeken. Het gaat om oefenwerk dat door de kinderen niet teruggelezen wordt.
Staaloefenboeken: Niet alle oefeningen worden door alle kinderen gemaakt (differentiatie). Rekenrijk: Niet alle oefeningen worden gemaakt. De leraar kiets de oefeningen uit die gedaan moeten worden. Zij slaan bewust oefeningen over omdat ze niet nodig zijn.
De leraar loopt rondjes door de klas en corrigeert ter plekke wat hij nodig vindt.
Kinderen kijken zelf hun werk na. m.b.v. antwoordenboeken. De leraar kijkt vervolgenseen aantal willekeurig gekozen schriften na om te zien of de kinderen zelf goed corrigeren. De kinderen weten dus dat hun schrift nagekeken kan worden.
Tussentoetsen van Rekenrijk en Staal worden nauwkeurig nagekeken.
Dictees worden klassikaal nagekeken. Toetsdictees worden individueel en nauwkeurig nagekeken.

Fotograferen

De visie van onze school is dat we in het ‘nu’ ervaren en beleven.
Dit doen we samen en met elkaar. Wij willen de kinderen voorleven dat we in het moment aandacht hebben voor wat er is. Dat we er echt zijn. We verwachten dat ook ouders zich conformeren aan deze visie als zij aanwezig zijn in de klas, op school of tijdens een jaarfeest.
Wie aanwezig is, is vanzelfsprekend deelnemer aan een activiteit of feest. Ook wanneer er sprake is van toeschouwers (ouders) en toneelspelers (kinderen), dan blijft gelden dat we als volwassenen een rol hebben te vervullen als toeschouwer. Een actief en aandachtig kijkende rol.

Vanuit deze visie hebben wij het volgende beleid opgesteld:
Er wordt tijdens activiteiten of jaarfeesten alleen gefotografeerd door 1 ouder per klas. Deze ouder heeft vooraf contact gehad met de leerkracht en afgestemd wat er gefotografeerd wordt en hoe de foto’s later beschikbaar zullen zijn voor andere ouders. De foto-ouder zorgt ervoor dat alle kinderen minimaal 1 keer duidelijk in beeld zijn. Andere ouders fotograferen niet, ook niet met een mobiele telefoon.
Dit beleid is erop gericht dat we onze feesten echt kunnen vieren zonder dat het kind de ouders ervaart als “pers”. Hierdoor wordt het gedrag van kinderen mogelijk nadelig beïnvloed en heeft de ouder niet de handen vrij om zich uit een te zetten met wat er om hem/haar heen gebeurt.
Laten we in deze tijd waarin wij allemaal onze handen vol hebben aan onze telefoon, even “vrij” nemen en de telefoon dus weglaten tijdens schoolaangelegenheden. We geven onze kinderen op die manier mee dat het hier en nu ook de moeite waard is!

Trakteren

Wanneer kinderen op school trakteren willen wij graag een zo gezond mogelijke traktatie zien. Gezonde traktaties bevatten niet veel/geen suiker en/of kleurstoffen. Graag de traktaties niet te groot maken, zodat er ook nog gegeten kan worden.

Luizen

In de klassen worden de kinderen door ouders in ieder geval na een vakantie gecontroleerd op luizen.
Alle afspraken over luizen controleren en wat te doen als er luizen gevonden zijn staat op de website van onze school.

Rookbeleid

In de school en op het terrein rond de school is het verboden te roken. Wij zijn een rookvrije school.

Calamiteiten

Mocht de school ontruimd worden en de calamiteit van langere duur blijken, worden ouders gewaarschuwd en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. Wij verzamelen ons dan in het gebouw De Polbeek Woonzorgcentrum aan de Van Dorenborchstraat 1 Zutphen.

Kinderen brengen/halen

Om de veiligheid te vergroten en de buurt te ontlasten worden ouders verzocht te parkeren op de parkeerplaatsen bij de COOP (Weg van Laren), aan de Drinenstraat, Wijnhofstraat of aan de Marijkelaan. De loopafstand vanaf de parkeerplaatsen naar school bedraagt ongeveer 5 minuten. De twee parkeerplekken voor de school zijn invalide parkeerplekken. Bedoeld voor automobilisten die in het bezit zijn van een officiële invalidenkaart.
Graag ook ‘s avonds gebruik maken van de aangewezen parkeerplaatsen. De buurtbewoners willen graag de auto bij hun eigen huis parkeren.

Honden in en om de school

We willen u verzoeken honden niet mee naar binnen te nemen of op het plein te laten. Veel kinderen vinden honden leuk, maar er zijn ook een aantal kinderen die een hond eng vinden. Ook bij het vieren van jaarfeesten zijn honden niet welkom.