Hoe gaan we om met kinderen die te laat komen?

In de kleuterklassen en in de eerste klas worden kinderen vriendelijk ontvangen onafhankelijk van het wel of niet te laat komen. Als kleuters of eerste klassers vaker te laat komen of als een kleuter herhaaldelijk te laat wordt opgehaald zal de kleuterjuf/eerste klas leerkracht dit bespreken met de ouders.
In de klassen klas 2 ,3 en 4 wordt aan het kind zelf gevraagd waarom het te laat is. 
In de hoogste klassen (klas 5 en 6) wordt meer zelfverantwoordelijkheid van het kind verwacht. Er wordt het kind duidelijk gemaakt dat het te laat is en de vraag wordt gesteld waarom het te laat is. 

Het team van de Zonnewende acht de ouders verantwoordelijk voor het te laat komen van hun kind. Als het te laten komen vaak voorkomt neemt de leerkracht contact op met de ouders. De leerkracht maakt in dat geval samen met de ouders een plan om te voorkomen dat het kind in de toekomst te laat blijft komen. De ouders blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.

Wanneer het te laat komen blijft voorkomen ook na het maken van een plan, stelt de leerkracht de directeur op de hoogte. De directeur heeft in dat geval een gesprek met de ouders.

Twee á drie keer per jaar wordt er door de directeur een bericht in het weekbericht geplaatst om alle ouders er weer even op attenderen en dat de kinderen op tijd op school moeten komen en op tijd opgehaald dienen te worden.