Overzicht schoolvakanties en studiedagen 2022-2023

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

 

Vrije dagen

11 november Sint Maarten ’s middags vrij)
5 december Sint  ( ‘s middags vrij)
23 december ( ‘s middags vrij)
23 juni St Jan (’s middags vrij)
7 juli 2023 (vanaf 11.00 uur vrij)

Studiedagen

Dinsdag 11 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Vrijdag 17 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

Urenverantwoording

 

uren

 

 

 

 

verschillen

norm 1e vier jaar

3520,0

 

gepland 1e vier jaar

3522,5

 

2,5

norm 2e vier jaar

3760,0

 

gepland 2e vier jaar

4101,5

 

341,5

overige uren

240,0

 

 

 

 

 

norm totaal

7520,0

 

gepland totaal

7624,0

 

104,0

Recente foto's