Werkwijze

In onze werkwijze wordt de vrijeschool zichtbaar. De werkwijze is vastgelegd in ons leerplan. Hierin ligt vast hoe wij werken en waarom wij zo werken. Belangrijke onderdelen zijn:

  • Het kleuteronderwijs - onderwijs toegesneden op de behoefte van het jonge kind
  • Het Periodeonderwijs - thematisch onderwijs dat we in ochtendprojecten organiseren.
  • De Jaarfeesten. Deze nemen een speciale plek in ons onderwijs, ze markeren traditioneel belangrijke momenten in het jaar.
  • Ouders. Ouders zijn onmisbaar in onze school. Ze zijn betrokken bij tal van activiteiten.

Interesse in onze school? Lees dan onder het kopje aanmelden, elders op deze site.
We verheugen ons kennis met u te maken!

Rechts van deze pagina treft u meer informatie over de ons Leerplan, periodeonderwijs, enzovoort.