Over onze organisatie

Werkwijze van de school en het team

In onze school leert iedereen: leerling, leerkracht, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel. We vinden de ontwikkeling van kind èn medewerker belangrijk. Als wijzelf in ontwikkeling blijven kunnen wij de kinderen enthousiasmeren om te leren. Het is onze missie ruimte te creëren voor het lerende individu in de sociale context van de school.

Het team vindt het bij de ontwikkeling van de leerlingen belangrijk dat de ons omringende wereld verkend wordt, op zo’n manier dat het kind de wereld en zichzelf leert kennen. Dat doet de leerling als individu, met de klas als wezenlijke sociale factor voor een gezonde individuele ontwikkeling.

Verder vinden we het belangrijk de leerlingen in beweging te brengen en te houden. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Kleuters leren goed in hun actieve spel, een klassieke lessituatie is nog overbodig. En als die klassieke leersituatie aan de orde is, na de kleuterjaren, dan wordt in de beweging vaak de aanleiding gezocht te gaan leren. We willen de leerlingen uitdagen actief te zijn, want leren doe je met hoofd, hart en handen.

Personeel

Op onze school werkt een enthousiast team met een mix zowel van jonge collega's als collega's met meer ervaring. Klik hier voor de samenstelling van het team.