Bestuur/Stichting

Directie

Binnen de school fungeert de directeur als aanspreekpunt voor ouders over algemene zaken en zaken die klassenoverstijgend zijn. De Intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders bij de kinderen met extra zorg.
De directeur overlegt eenmaal per 6 weken met de MR.
De directeur maakt ook deel uit van het bovenschools managementteam (MT) van de Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland en heeft tevens regelmatig overleg met de Bestuurder. Dit overleg is om ervoor te zorgen dat op personeelsgebied en in financiele en facilitaire zaken, in de pas wordt gelopen met het belang van de stichting en de eigen mogelijkheden.

Raad van Toezicht, Bestuurder en Managementteam (MT)

Onze school is onderdeel van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. Vier vrije scholen maken deel uit van de stichting:

  • De Berkel primair onderwijs in Zutphen
  • De Zonnewende primair onderwijs in Zutphen
  • Vrije school Zutphen voortgezet onderwijs in Zutphen
  • Vrije school Parcival College voor voortgezet onderwijs in Groningen

Sinds 23 september 2011 heeft onze stichting een nieuwe bestuursstructuur. Er is een "Raad van Toezicht model" ingevoerd waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden.
Voor de dagelijkse leiding van de stichting is de heer Koos van Riezen benoemd als bestuurder. Hij werkt nauw samen met het managementteam (MT), dat bestaat uit de directies van de vijf scholen van de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. Stadens, voorzitter
  • De heer E.A.M. Taylor
  • Mevrouw C.S.J. Veltkamp
  • Mevrouw J.M.J. Mens

Adresgegevens bestuur en bovenschools management

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland
postbus 4086 7200 AB Zutphen
bezoekadres: Dreef 4B Zutphen
tel.: 0575 53 38 60
fax: 0575 54 54 58
e-mail: bestuurskantoor@vsnon.nl
website: www.vsnon.nl