Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen (wms). De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leraren. De leden van deze MR zijn namens alle ouders van de school gesprekspartner van de schoolleiding. Voor de benoeming van leden van de MR worden verkiezingen georganiseerd. De MR kiest vertegenwoordigers voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De oudervertegenwoordiging in de GMR is in handen van Bram Opdam. De leraren worden vertegenwoordigd door Barbara de Goede.

De MR is bevoegd om de schoolleiding voorstellen te doen over ‘alle aangelegenheden betreffende de school’. Zij heeft dus een brede adviserende functie. Er staan in de wet onderwerpen genoemd waarover de MR expliciet om advies en/of instemming gevraagd moet worden. De MR-leden zijn in het bezit van de wetsteksten en van het statuut en reglement van de MR van onze school. MR-leden kunnen een opleiding volgen om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

Wie zitten er in de MR (1 sept 2022)

Namens de ouders: Bram Opdam (voorzitter), Korine Scheeres en Remko Boschker.
Namens het lerarenteam: Gabrielle Roeterink, Lianne Eijkelkamp, Christiaan Hartman.

Bereikbaarheid MR

De MR is te bereiken via email: MRZonnewende@vrijeschoolzutphen.nl
Direct aanspreken kan natuurlijk ook altijd.

 

 

 

Recente foto's