Buitenschoolse opvang op Vrije School de Zonnewende

BSO Bolderburen biedt naschoolse opvang voor kinderen van onze school in een tot huiskamer ingericht lokaal op school. De BSO werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld. De sfeer op de BSO sluit aan bij de sfeer op de school zodat de kinderen school en BSO als een geheel ervaren. Er wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer waar aandacht is voor ieder kind en activiteiten en materialen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Er is een dagritme waaraan de kinderen houvast en veiligheid kunnen ontlenen en waarbij het vrije spel centraal staat. De BSO biedt verschillende pakketten aan die afgestemd zijn op de schooltijden, vakanties en studiedagen van onze school. Ook bieden we opvang tot 15 uur.

Meer informatie:

Kijk op www.bso-bolderburen.nl en voor meer informatie.
Of bel: 06 – 83200232 of mail: info@bso-bolderburen.nl

Recente foto's