De vijfde klas

Het is pauze in een vijfde klas. Kinderen hangen rond elkaars tafeltje en zijn druk in gesprek. Het afgelopen weekend wordt besproken, de tv programma’s doorgenomen en en passant wordt een huwelijkscrisis geëvalueerd. Aan een ander tafeltje zit een groepje een kaartspelletje te doen. Enkele klasgenoten kijken toe en moedigen aan. Elders bekijken kinderen met elkaar een nieuw naslagwerk over Egypte.

In de vijfde klas vormen de kinderen vaak een hechte groep. Het wordt minder vanzelfsprekend om de volwassenen bij hun leven te betrekken. De kinderen praten graag met elkaar over wat hen bezig houdt. Ze leven mee en nemen steeds krachtiger stelling tegen onrecht. Regelmatig gaan ze daarbij over de schreef, want genuanceerd oordelen is nog niet een vaardigheid die bij deze leeftijd hoort. Het is ook de klas waarin pest en plaaggedrag opeens kan ontaarden. Klassengesprekken waarin de kinderen leren naar elkaar te luisteren en zich uit te spreken voor elkaar, zijn van groot belang. Het denken wordt onderzocht, er wordt geëxperimenteerd met denkbeelden, ze nemen stelling, en vergelijken de verschillende gezichtspunten.

In de lesstof worden steeds grotere verbanden gelegd. In de periode aardrijkskunde bijvoorbeeld wordt een ogenschijnlijk alledaags product door de kinderen onderzocht. De kinderen moeten nagaan welke weg een product heeft afgelegd voordat het bij hen thuis is. Bij het onderzoek naar deze weg komen ze vanzelfsprekend heel veel mensen tegen die op een of andere manier met elkaar te maken hebben of zelfs van elkaar afhankelijk zijn.
In de geschiedenisperiodes wordt een overzicht gegeven van de oude culturen, India, Perzië, Egypte tot de Grieken. Bij de plantkunde wordt een overzicht gegeven van alle soorten en families, van paddestoelen tot tweezaadlobbigen. De vertelstof van dit jaar is de Griekse mythen en sagen, waarin de Goden worstelen met menselijke eigenschappen als jaloezie en wraakzucht.

Recente foto's