Op weg naar een duurzame school

Ons schoolgebouw is in 2016/2017 grondig gerenoveerd. Daarbij hebben we in het gebouw gestalte gegeven aan een duurzame vrijeschool en een gelijktijdige integratie van positieve duurzaamheidsbeleving en duurzaamheid denken in het onderwijs. Naast duurzame led verlichting hebben we ook zonnepanelen op het dak.

In de huidige tijd lopen we als mensen steeds duidelijker tegen bepaalde grenzen aan van onze moderne levenswijze. We ontdekken dat we de aarde, die ons moet voeden, geleidelijk aan onomkeerbaar aan het uitputten en opwarmen zijn. Als maatschappij zien we steeds meer in dat een geleidelijke omslag nodig is; dat we nu een transitie naar een duurzame samenwerking met onze planeet in gang moeten gaan zetten. Dit inzicht is er eigenlijk al heel lang binnen het vrijeschool denken. Het vak heemkunde, de samenwerking met de biodynamische landbouw en het gebruik van natuurlijke leermaterialen zijn daar duidelijke voorbeelden van. Het succesvolle boerderijschool project op school is een vrucht van dit inzicht.

We willen vanuit de traditionele waarden van de vrijeschool een verbinding maken naar een gezonde toekomst, voor ons allen en dus voor een gezonde planeet. Daarmee streven we dus een moderne, toekomstbestendige invulling van de antroposofie na.

Het gaat uiteraard niet alleen om de buitenkant, maar zeker zo belangrijk ook om de binnenkant van de school. Ook in het onderwijs krijgt duurzaamheid een vaste plek. Niet alleen in materiële zin, maar ook in de beleving. We vinden het belangrijk dat aan kinderen in een vroeg stadium de vragen rond duurzame ontwikkeling worden gesteld. En dat zij ontdekken dat hun eigen inzichten en keuzes kleine en grote gevolgen kunnen hebben. Duurzaamheidthema’s zullen in het periodeonderwijs aan de orde komen.

Daarbij willen we de positieve boodschap van de mooie uitdaging en het stukje eigen verantwoordelijkheid uitdragen. De school als 6 klasser mooier en beter verlaten dan dat je hem zelf hebt aangetroffen, zien we als een mooie manier om dat streven te benaderen. Een groeiproces van kleuter- tot en met de 6e klas. Elke fase op het bijpassende niveau.

Recente foto's