Ouderbijdrage

De overheid verstrekt de school een subsidie waar primair onderwijs voor geboden moet worden.
Hier zijn scherpe regels voor. Deze basisvoorziening is voor alle scholen gelijk. Indien een school meer wenst te bie­den, zullen de extra kosten door de school zelf gedragen moeten worden. Wij willen vrijeschoolonderwijs bieden dat meer omvat dan de overheid als norm vergoedt. Dit kost extra geld.

Om deze extra’s te kunnen bieden is er een vrijwillige bijdrage van ouders nodig. De school doet daarom dan ook ieder jaar een dringend beroep op ouders voor een vrijwillige financiële bijdrage om dit te kunnen realiseren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van uw kind bij schoolactiviteiten.

Wat wordt er met deze vrijwillige ouderbijdrage gedaan?

De ouderbijdrage bestaat uit 2 delen:

Klassenbudget
Wordt als volgt verdeeld:

  • Klassenpot per klas, voor: Attenties zoals verjaardagcadeau, afscheidscadeau, bloemetjes, meel, verkleedkleding, lappen en extra materialen.
  • Specifieke materialen alle klassen: voor extra’s, zoals fluiten, verbruiksmateriaal van natuurlijke materialen, zoals bijenwas krijtjes, stockmarverf, haren penselen, houten meubilair, echte wol en katoen bij handwerken, transparantpapier, wandversiering, etc.
  • Extra schoolreisjes en Hapskamp. Voor het kamp van klas 6 moet extra betaald worden door ouders.
  • Jaarfeesten alle klassen
  • Excursies (Dagjes uit, schoolvoetbaltoernooi) alle klassen -

Algemene bijdrage
Wordt als volgt verdeeld:

  • Groene lijn door de school.. zoals Boerderij Klas 4 of 5
  • Vakleerkracht tuinbouw en extra Klassenassistentie
  • Vrije School cursussen zoals Zomercursus/lerarenconferentie
  • Lidmaatschap Vereniging voor Vrije Scholen

Schriftelijke overeenkomst

De school is verplicht om voor de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks een schriftelijke overeenkomst met de ouder(s)/ verzorger(s) af te sluiten.
Daarbij willen wij uitgaan van het draagkrachtprincipe en solidariteitsprincipe: de sterkste schouders dragen de zwaarste last en in alle klassen is de bijdrage even hoog. De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door deze bijdrage.

De realisatie en kwaliteit van de extra’s zijn wel afhankelijk van de totale ouderbijdrage die de school ontvangt. Wij hopen dan ook dat alle ouders naar vermogen bij willen dragen.

 

Recente foto's