Vereniging voor Vrije Scholen

De Vereniging van vrijescholen (Vereniging) is een vereniging van besturen van vrijescholen. De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.
Zij heeft drie taken: vertegenwoordiging én belangenbehartiging bij de overheid (lobby), presentatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs, het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners.
Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de actualiteiten.

Vereniging van vrijescholen, Diederichslaan 25, 3971 PA, Driebergen.
Tel. 0343-536060, e-mail vereniging@vrijescholen.nl, website www.vrijescholen.nl