Maatschappelijke verschijnselen

Onze visie op maatschappelijke verschijnselen

De leerkrachten moeten op de hoogte zijn van hetgeen zich afspeelt in de wereld. Het is de taak van de leerkracht om verantwoorde keuzes te kunnen maken als het gaat om maatschappelijke vragen waarmee de kinderen komen. De vraag die de leerkracht zich ten alle tijden dient te stellen is:
“Past deze problematiek bij de leeftijdsgroep ?” En zo ja, is het pedagogisch zinvol om deze problematiek een plaats te geven binnen het onderwijs?.

In de kleuterklassen is er voor maatschappelijke problemen geen aandacht. Kleuters ontdekken eerst hun eigen wereldje. We  proberen een wereld voor hen te creëren die goed  en veilig is, zodat zij met vertrouwen die wereld in durven en kunnen  stappen.  Voor  de  kinderen van klas 1, 2 en 3 houden we de onderwerpen ten aanzien van maatschappelijke problemen dicht bij huis. Wij willen hen niet belasten met grote maatschappelijke problemen en gebeurtenissen.

Als er eventueel acties gevoerd zouden kunnen worden, stellen we onszelf vooraf de volgende vragen: Welke leeftijd past daarbij? Hoe past de actie pedagogisch en praktisch binnen ons vrije schoolonderwijs? Bovendien wordt een voorstel voor een actie eerst in het team besproken en vanuit een gezamenlijk gedragen beslissing uitgedragen. Dit geldt ook wanneer een actie enkel binnen een klas zou worden gevoerd.

Wij doen vanzelfsprekend niet mee aan landelijke acties. Bovendien besteden wij binnen de school geen aandacht aan landelijke sportactiviteiten door er bijv. naar te kijken op tv.