Niet tevreden? Bij wie moet je zijn?

Waar moet je zijn als leerling, ouder of medewerker als je niet tevreden bent of belangrijke vragen hebt?

Onvrede, vragen of klachten dienen in eerste instantie te worden besproken met de directbetrokkenen. Maak hiervoor tijdig een aparte afspraak op een geschikt moment, zonder de aanwezigheid van de kinderen. Mocht dit gesprek onvoldoende oplossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de klacht:

  • Klacht van onderwijskundige- of pedagogische aard: deze horen bij de leerkracht. Is bespreken niet mogelijk of onvoldoende gebleken, kunt u samen een gesprek aanvragen met een van de intern begeleiders of de directeur.
  • Klachten van organisatorische aard: deze horen bij de directeur.
  • Klachten van vertrouwelijke aard over veiligheid of intimidatie kunt u delen met de interne vertrouwenspersoon Merinke Maassen. Zij zal, indien nodig, u begeleiden in de klachtenroute en doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Ook kinderen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht.

Annemarie van Kessel en Gerard Dijkstra zijn de externe vertrouwenspersonen van onze stichting.

Zie verder:

Recente foto's