Kleuteronderwijs

Een apart onderdeel van ons leerplan wordt ingenomen door het kleuteronderwijs. We doen dit omdat kleuteronderwijs een wezenlijk andere plaats inneemt dan het overige onderwijs. Het leerproces voltrekt zich hier in het dagelijkse spel van de kleuter. Kleuterleraren geven dit spel actief vorm door ochtendspelen, zingen en het uitvoeren van ambachten, zoals brood bakken, kaarsen trekken, handwerken, enzovoort. Het gaat hier om langer spelen om beter te leren. Door het spel en de fantasie ruimte te geven ontstaat er een oplossingsgericht vertrouwen bij het jonge kind waardoor het intrinsieke leervermogen vergroot wordt.

Bij de inrichting van het kleuteronderwijs laten we ons leiden door de natuurlijke behoefte aan dag-, week- en jaarritme van het jonge kind. Herhaling geeft herkenning en herkenning geeft veiligheid en geborgenheid. Het rooster ziet er voor het gehele jaar als volgt uit:

 • Ontvangst kinderen op de speelplaats
 • Opening in de kring
 • Bewegingsspel in verhaalvorm
 • Vrij spel
 • Teken- schilder- knutselopdracht of broodbakken
 • Fruit eten
 • Kringspel, liedjes zingen
 • Samen brood eten en thee drinken
 • Buiten spelen
 • Sprookjes en verhalen
 • Afsluiting met liedje

De kleuters zijn elke schooldag van 8.30 uur tot 12.45 uur op school. 's Middags zijn ze vrij. Alleen de oudste kleuters hebben op donderdag een lange dag. De vakantietijden en verlofregeling zijn dezelfde als die van de klassen 1 t/m 6. We hebben drie kleuterklassen.

Dagelijkse benodigdheden

De kleuters nemen elke dag een schooltas mee, met daarin een broodtrommel en fruit. Aan het begin van de kleutertijd neemt de kleuter sloffen mee voor dagelijks gebruik.

Oudste kleuters en schoolrijpheid

Lees er alles over in de reader "De oudste kleuter".

Pré teaching voor derdejaarskleuters

Derdejaarskleuters zijn kinderen die voor 1 januari de leeftijd van 6 jaar bereiken. Deze kinderen hebben nog dit hele schooljaar om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen tot schoolrijpheid. Op de vrije school hebben we de visie dat kleuters vooral spelend leren. Aan het einde van de kleutertijd hebben de meeste kinderen de fase bereikt waarin ze toe zijn aan het leren en werken in de eerste klas. Ze zijn dan schoolrijp.

We zijn ons er echter van bewust dat we voor de derdejaarskleuters qua leesontwikkeling wat extra’s moeten bieden in verband met de zgn. taalgevoelige periode, d.w.z. de leeftijd waarop het leren lezen en schrijven optimaal verloopt.

Daarom is er speciaal voor deze groep kleuters, gedurende de tweede helft van het schooljaar (januari tot juli) een half uur per week, aanbod in de vorm van Pré Teaching. Deze PT wordt verzorgd door Saskia van Stapele (RT-er en leerkracht klas1) in de RT- ruimte in het hoofdgebouw.
De Pré teaching is gericht op de taal-leervoorwaarden. Er worden onder andere letters en klankgebaren aangeboden volgens de methodiek van José Schraven.

In de kleuterklas wordt geen instructie/ les gegeven met betrekking tot het leren lezen.
Kinderen kunnen, in en na de periode dat ze Pré Teaching hebben/ hebben gehad, in de kleuterklas zelfstandig verder experimenteren met het ontwikkelingsmateriaal dat met mate aanwezig is in de kleuterklas. (letters leggen, letters stempelen, rijmspelletjes enz.)
In sommige gevallen zal blijken dat, na de periode van 3 maanden, de taal- en lees voorwaarden niet voldoende door het kind werden opgepakt. Voor deze kinderen zal een handelingsplan worden gemaakt. Zij zullen nog een extra periode PT aangeboden krijgen.

Derdejaarskleuters zijn kinderen die voor 1 januari de leeftijd van 6 jaar bereiken.

We hopen op deze manier het spelend leren in de kleuterklas te bewaken en toch tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de groep wat oudere kleuters in de kleuterklassen.
De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover in oktober bericht.

Recente foto's